ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΜΟΥΣΙ
Τηλ.6906234045

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Επάνω στην παραλία του Σιμουσί

50 μέτρα από την Θάλασσα

100 μέτρα από την Θάλασσα